Záruka 25 let

Záruka 25 let pro vysavače Duovac

Pro vybrané centrální vysavače Duovac poskytujeme záruka 25 let (někdy též zmiňovanou jako tzv. doživotní záruka). Tato vyjímečná záruka se vztahuje na celý přístroj u vybraných modelů. Do této záruky nespadá spotřební materiál, jakou jsou např. papírové a filtrační sáčky, uhlíky atd. V prvních pěti letech poskytujeme plnou záruku na všechny vadné součástky, včetně dopravy a práce servisního technika. V následujících 20ti letech poskytneme veškeré náhradní díly zdarma. Zákazník zaplatí pouze za dopravu a práci servisního technika.

Takto nadstandardní záruku můžeme poskytovat jen díky celokovovému provedení vysavačů a použití průmyslových Bypass motorů s obtokovým nezávislým chlazením. Díky tomu garantuje nejdelší možnou životnost přístroje. Duovac se vyrábí již více jak 50 let, takže jejich kvalita je ověřena a z toho důvodu můžeme poskytnout tuto unikátní záruku.

Doživotní záruka poskytovaná výrobcem NUERA-AIR Canada na vybrané modely vysavačů Duovac.

Výrobce NUERA-AIR Canada (dále též jen „Výrobce“) poskytuje na Zboží tzv. Doživotní záruku. Doživotní zárukou se rozumí závazek Výrobce poskytnout nový náhradní díl Zboží, u něhož se projeví výrobní nebo materiálová vada v době životnosti Zboží. Výrobce poskytne nový náhradní díl zcela zdarma, koncový zákazník hradí pouze vlastní náklady spojené s uplatněním práv z Doživotní záruky, náklady na zaslání náhradního dílu a náklady na výměnu poškozeného dílu za nový.

Práva z Doživotní záruky může koncový zákazník uplatnit u Výrobce přímo nebo prostřednictvím Výhradního dovozce:

Po dobu 60 měsíců od data dodání Zboží koncovému zákazníkovi zajistí Výhradní dovozce v případě uplatnění práv z Doživotní záruky jeho prostřednictvím vyřízení nároku koncového zákazníka z Doživotní záruky, přepravu náhradního dílu i výměnu poškozeného dílu za nový pro koncového zákazníka bezúplatně.

Životností Přístroje (vysavačové jednotky Husky) se rozumí doba 25 let od data dodání Přístroje koncovému zákazníkovi. Životností Příslušenství (Premium a Deluxe) se rozumí doba 5 let od data dodání tohoto Příslušenství koncovému zákazníkovi.

Podmínkou poskytnutí Doživotní záruky je provedení registrace koncového zákazníka do programu Doživotní záruky nejpozději do 2 měsíců od data dodání Zboží koncovému zákazníkovi. Dále je nutná pravidelná 5ti letá prohlídka přístroje. V případě zmeškání lhůty pro registraci, případně neprovedení 5 leté prohlídky ztrácí koncový zákazník právo na poskytnutí tzv. Doživotní záruky.

Registrace do programu Doživotní záruky se provádí řádným vyplněním tzv. Karty zákazníka, která je dostupná na webových stránkách Výhradního dovozce (www.duovac.cz). Registraci je možné provést interaktivním vyplněním Karty zákazníka přímo na webových stránkách Výhradního dovozce (NEWAG spol. s r.o.) nebo zasláním vyplněné Karty zákazníka doporučenou listovní zásilkou/ nebo naseknovanou emailem na adresu sídla Výhradního dovozce (NEWAG spol. s r.o.). resp. na email info@newag.cz.

Upozornění na omezení a vyloučení záruky 25 let: v případě použití jiného než originálního náhradního dílu, příslušenství či spotřebního materiálu (např. filtračních sáčků) může dojít k ukončení prodloužené záruky.

Záruční a pozáruční servis v ČR a SR zajišťuje výhradní dovozce výrobků Duovac, firma Newag spol. s r.o., buď přímo, nebo prostřednictvím poboček (Praha, Brno, Hradec Králové) a proškolených smluvních partnerů.

Napište nám